Norra Paipis Marthakrets

Kommande verksamhet 2023

16.09.2019 kl. 12:43

Verksamhet på hösten 2023

 

 

 

2.11 Seniordag kl. 12.00-14.30

15.11 Möte hos Benita kl. 19.00

7.12 Seniordag kl. 12.00-14.30

 

28.11 Julbasar kl. 18.30

 

27.12 Julmöte kl.19.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norra Paipis Marthakrets
Kontaktuppgifter

Kontakt

Ilse Olenius
Ordförande
040 5365 827
Benita Sundström
Kassör
Cecilia Blomgren
Sekreterare
  Gun Karlsson, Anne-Maj Aspelin
Styrelsemedlemmar