Norra Paipis Marthakrets

Kommande verksamhet 2023

16.09.2019 kl. 12:43

Verksamhet på våren 2024

 

 

23.1 Årsmöte hos Ilse kl. 19.00

1.2 Seniordag på Widegård 12.00-14.20

4.2 Stormskärs Maja på Mäntsälä biograf

20.2 Marthamöte hos Gun L kl. 19.00

7.3 Seniordag kl. 12.00-14.30

10.3 Fallåker teater

4.4 Seniordag på Widegård 12.00-14.30

2.5 Seniordag på Widegård 12.00-14.30

Sommarutfärd med Södra  Paipis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norra Paipis Marthakrets
Kontaktuppgifter

Kontakt

Ilse Olenius
Ordförande
040 5365 827
Benita Sundström
Kassör
Cecilia Blomgren
Sekreterare
  Gun Karlsson, Anne-Maj Aspelin
Styrelsemedlemmar