Norra Paipis Marthakrets

Hänt i kretsen 2020 och 2019 samt 2021

16.09.2019 kl. 12:45

Under början av år 2021 har vi inte kunnat träffas fysiskt, men ändå deltagit i vissa evenemang.

Vi har deltagit i Kalle Augustssons insamling av kläder, hygienartiklar mm. till flyktinglägret på Lesbos. Vi packade också ned 21 filtar till insamlingen.

Marthaförbundet lanserade ett projekt "Glädje inför påsken" i vilket Sibbo Marthaförening och därmed också vi deltog. Över 100 paket med ätbara gåvor fördes till hemvårdens byrå och hemvårdarna delade sedan ut gåvorna till sina klienter, som var mycket tacksamma och glada över gåvorna.

Nu väntar vi på sommaren då vi kanske kan träffas ute i det fria.

 

 

 

 

 

 

Årsberättelse för 2020

Norra Paipis Marthakrets

Medlemsantalet 45

Medlemsavgiften 34 / 29 €

 

Styrelsen:   Ordförande :          Ilse Olenius

                   Vice ordförande:    Carita Lindqvist

                   Sekreterare:           Ghita Lillqvist

                    Kassör:                  Benita Sundström

                    Ledamöter:            Gun Karlsson

                                                   Anne-Maj Aspelin

Revisiorer:      Gun Lindqvist,   Leena Olander

 

Årsmöte 2020   27.1. hos Leena O med Carola

 1. mötet öppnas.
 2. val av mötesordförande, vice ordförande och sekreterare
 3. verksamhetsberättelse för år 2019
 4. bokslut för år 2019 jämte verksamhetsgranskarnas utlåtande
 5. beviljandet av ansvarsfrihet
 6. val av ordförande och viceordförande
 7. val av sekreterare
 8. val av kassör
 9. val av två styrelsemedlemmar
 10. val av två verksamhetsgranskare
 11. övriga ärenden

-val av ombud + ersättare till distriktsmöten, valda  blev GBoch Synne

Nu gick det så lyckligt att alla funktionärer omvaldes, även ombud och ersättare lovade ställa upp. Kristina L var ordförande för mötet.

Sibbo marthaförenings årsmöte hålls den 13.2 på Träskberga, kl 18.30. Marthornas kyrksöndag hålls i Söderkulla kyrka den 22.3 kl 10.

13.2   Sibbo marthaförenings årsmöte på Träskberga. Kallades i tiden ”Tunusas”. Tom Wickholm berättade om husets ”förflutna”. Många skeden, olika ägare. Senaste reparationen hade just blivit klar.

Mötet öppnades av Michaela Röman. Ilse var protokolljusterare. Mötets laglighet var ok. Verksamhetsberättelsen upplästes. Det finns numera 8 kretsar i föreningen. Formaliteterna följdes och allt godkändes. Ansvarsfriheten beviljad. Ordförande för nästa år är Michaela Röman. Val av styrelsemedlemmar och ersättare för dem som var i tur att avgå förrättades. Ilse fortsätter och Carita är vice. 25.3 skulle Distriktets vårmöte hållas på Elsie i Nickby. 290 medlemmar numera. 2 euro är bra som medlemsavgift. Marthorna har lovat ha program på Linda 20.5. Möjligen skall filmen om mjölkgårdarna visas. Kokkurserna har varit otroligt populära. Distriktet har hittills betalat för kurserna, men nu skulle det bli ändring. Vi har hela 9 st från kretsen med på mötet.                    

19.2      Marthamöte på Vranges, 20 pers, värdinnor Gigi och Leena L

Ilse läste upp en berättelse, skriven av då 12-åriga Saara Lillqvist. Hon deltog 1994 i en Mini Topelius tävling med ”Sagan om glädjens land”. Berättelsen var lång – med ett mycket gott språk. Vi får höra fortsätt-ningen någon annan gång. Vi hade ännu inte förstått att våren inte skulle bli så bra.

29.2      Koncert av en blåssextett och en sopran sångerska Mari Karjalainen från Lojo stads-orkester, på Widegård. Kalevalainspirerade stycken, litet vemodiga men helt njutbara. 50 åhörare!

5.3      Seniormöte på Widegård. Januari-mötet blev inte av, men i februari ordnades ett möte och i mars blev det litet hälsomätningar men mest allsång med en Sverigebördig trubadur, Jonas Näslund. Sedan kaffestund med smörgåsar, kryddkakor och fyllda piråger. Marthornas uppgift förstås. Tror alla var nöjda och uppslutningen var god. En stund dans för dem som varhugade. Några flere seniormöten blev det inte på hela året.

6.3       Det startade en buss från Widegård kl. 17.10 med destination Borgå. 40 passagerare. Vid några tillfällen stannade bussen och tog upp flere passagerare. Så kom vi till Borgå, till en biograf. En specialföreställning av filmen ”Livet efter döden” hade ordnats för oss. Filmmakaren var Klaus Härö och producenten Leila Lyytikäinen. Efter att vi sett filmen kom båda två och talade med oss och svarade på frågor. I filmen fanns både sorgliga inslag och sådant som man kunde skratta litet åt. Framför allt kanske filmen handlade om försoning. Filmen var sevärd och det var en förmån att få åka med på färden. Leilas mamma Kristina hade också en stor andel i att färden blev av. Vi är tacksamma.    

6.3       Möte i vävstugan. 20 pers. Synne och Ulrika värdinnor.

Carita hade varit till Röda korsets Konttiloppis med 4 st filtar och av Ulrika stickade en kass med sockor och mössor.

Vi har nu gått över 400-filt strecket.

22.3       Skulle det vara klädbytardag i Söderkulla kyrka. Mycket av det som jag nu skriver ner kunde inte genomföras p.g.a. coronaviruset eller covid 19 som man också kallade det. I mars blev vi på allvar medvetna om pandemins storlek och förlopp.

Distriktets vårmöte flyttades från 25.3 till 4.8 på Centralplanen i Nickby. Programmet på Linda 20.5 slopades. Här följer en lista på sådant som INTE blev av.

                   4.4  NPI:s sopplunch och basar

                   20.5 Vårt Svenska teaternbesök (Pappan)

                   24.5  Hjortsoppan

                    juni Kokkursen

                    1.7  Sommarutfärden

 juli  Inga serveringar i klockstapeln

dec Inget pepparkaksbak med skolbarnen

 dec Ingen julauktion

 dec Ingen julstig

Nu skall vi tänka på saker som kunde      genomföras.

Den 24.6 hade Ilse sammankallat till Marthamöte på gräsmattan bakom GB:s hus. 18 st + en pojke. I en stor ring satt nöjda marthor, Isoleringen var till en del uppknäppt. Ilse berättade att skolbarnen (4 st) också denna vår fått sina stipendier.

Carola som fyllt 80 hade fått Marthavasen i maj. Eija hade tagit ut den nya marthasången. Alla fick en kopia och så sjöng vi. GB hade många godsaker att bjuda på och många vinster till lotteriet. Skottväxling förekom också. Alla var glada att få träffas under trevliga förhållanden.

27.7     Marthamöte på Ilses gräsmatta. Solen sken och värmde. Vi var 20 stycken samlade. Brita fick Marthavas och blommor för fyllda 80. Tal om arrangemangen för torgdagen. Utdelning av reklam mm.

4.8       Distriktets ”vårmöte” hölls på centralplanen i Nickby. Ilse, GB och Synne deltog.

Marita Löfgren har skrivit ut sig ur kretsen kretsen. Barbro Lindqvist har i stället skrivit in sig. Vi är troligen 45 medlemmar.

8.8      Torgdagen gick enligt tidigare mönster. Litet längre mellan borden i kafeèt. En del använde ansiktsmask då de serverade. Flere loppis-försäljare hade tingat bord bl.a. Lotta Manner med hembakta limpor. Rigmor A med bl.a. tavlor från sin mamma Maj-Britts dödsbo. Carita kokade kaffet. Ulrika och Eija fungerade i köket och Kristina L skötte kaffeserveringen. Solen sken. Folk var glada men förstås litet försiktiga. Coronan. Resultat för kretsen 600 – 700 euro.

16.9       Förbundets vårmöte hölls virtuellt. Ulrika och Ilse deltog via .

22.9        Marthamöte på Widegård. Ulrika och Synne värdinnor 20 pers.

Vi kunde konstatera att torgdagen lyckats bra. Vädret var fint och folk var glada. Vi var placerade rätt så långt från varandra. Hela tiden måste man tänka på Corona smittan. Julblommorna skall vara 23-24 st och sedan beslöts utöka gåvan med ett kaffepaket och litet pepparkakor.

29.9         Frågesport på Widegård. 8 -9 lag. Ilse och Ulrika utgjorde marthalaget. De hade kanske behövt någon till i laget.

Socialvården i Sibbo hade närmat sig de finska och de svenska marthorna. De ville att marthorna skulle anordna matkurs för unga hjälplösa människor i Sibbo hjärta. Det blev en kurs. Start 2.11 sedan 16.11 och 30.11. Ilse deltog som ledare 16.11. Sista gången föll bort.

Till Lucia anslogs 200 euro och till Betanias julinsamling gavs också 200 euro. Våra fadderbarn har fått sina månadspengar. Men det redogör Benita för bättre än jag.

Det var meningen att hålla ett marthamöte till på hösten på Widegård men på grund av Corona-läget avbokades det.

26.11    Distriktets höstmöte hölls virtuellt på Teams. Ilse med GB och Synne deltog från vår sida.

16.12    Träff på Widegård för att komma överens om vem som för ut martha julhälsningarna till vilken över 80-åring Norra Paipis bo. ca 8 marthor skötte uppgiften.

Nu när året gått till ända, kan man bara konstatera att vi fått uppleva ett annorlunda och delvis skrämmande år. För många har det betytt isolering i hemmet, mycket handtvättning och många gånger tungt att använda mask i butiker och i andra sammanhang bland med folk. Också en oro har många känt då man varje dag kunnat läsa hur många smittade per dygn och har många som dött i pandemin. Nu väntar vi på vaccinet som vi hoppas skall stoppa fienden – covid 19, och ge oss ett ”vanligt” liv igen.

Det blev inget julmöte det här året. Inte passande att samlas ca 20 st, som det i allmänhet brukat vara på våra möten.

Med tack för året som gick och en önskan om ett

                      Bättre Gott Nytt År 2021

      

           Januari 2021

            Ghita Lillqvist, sekreterare

           

 

 

 

 

Årsberättelse för 2019           Norra Paipis Marthakrets

Medlemsantalet 44      Medelåldern 64,8 år

Styrelsen:

Ordförande :              Ilse Olenius                                              Viceordförande:       Carita Lindqist                                                 Sekreterare:              Ghita Lillqvist                                                       Kassör:                      Benita Sundström                                   Ledamöter:               Gun Karlsson, Anne-Maj Aspelin            Revisiorer:                 Gun Lindqvist, Leena Olander

Årsmöte 2019   21.1.

Mötet öppnades. Årsberättelsen för år 2018 upplästes. Verksamhets-granskarnas utlåtande var, Bra gjort. Kristina Lyytikäinen var ordförande för mötet. Omval över hela linjen. Valdes ombud och ersättare för speciella tillfällen. Synne o GB lovade fortsätta.

Kretsen beslöt att donera 1000 € till NPI:s nya diskmaskin på Widegård.

Den 31 januari firas 120 -års kalas för Marthorna på Träskberga.

31.1             Två busslaster med marthor styrde på kvällen till Träskberga för att fira Martharörelsens 120-års jubileum. 16 st var anmälda från oss. Ca 110 marthor, de flesta svenskspråkiga men 8-10 st finsktalande hade hörsammat inbjudan. Ordförande Lisbet hälsade oss välkomna och sedan fick vi vara med om en ost och vinkväll. Roland Oljemark hade dukat upp ost, bröd och olika slags viner. Det var bara att ta för sig. En särskild grupp marthor hade övat in en sång som dom sjöng för oss. Kaffe och Marthakaka avslutade kalaset.

Vi har haft 10 st s.k. vanliga möten i år. Alla olika förstås men på hemmaplan. Så har det varit annan sorts möten.

28.2             Var det Sibbo Marthaförenings årsmöte på Lampetas. Från oss deltog 12 st. Det finns 282 medlemmar i föreningen, åtminstone just då. Lissu hade undanbett sig återval. Ny ordförande blev Micaela Röman. Val av ersättare till distriktets vår & höst möten. En utställning i biblioteket med Marthamotiv skulle snart finnas i Nickby. Vårt bidrag till utställningen blev några stickade filtar och litet annat martharelaterat.

13.3             En grupp på 8 st marthor fick åka till RK:s Kontti i Vanda. Sune hade lånat sin sons litet större bil som rymde oss alla och 13 st filtar.    Då vi kom in i Kontti möttes vi av artiga unga män som raskt tog emot våra kassar och förde dem till något lager. Vi blev litet nedslagna och snopna, då vi så gärna hade talat med någon, och fått reda på vart våra filtar möjligen skickas. Annars var Kontti ett snyggt loppis.

24.3             Marthasöndag. Kanske ca 20 marthor från olika håll i Sibbo, och förstås en del annat folk. Från N. Paipis var vi 2 marthor och 1 martyr.

28.3             Distriktets årsmöte i Kyrkslätt. 3 från kretsen var med.

24.4             Frågesport på Widegård. Marthalaget som bestod av Ulrika, Aurora o Ilse tog hem segern.

16.5             Fest på Pikku-Pirtti. 35-40 personer. Ett tydligt vemod i luften, av olika skäl skulle PP stängas. För tillfället var det barnbrist, då flere av barnen skulle börja förskolan. Serveringen gick bra då 3 marthor hjälptes åt.

20.5             Med Packalèns buss till Marthamötet hos Brita och Raimo i deras stadshem i H:fors. Gott kaffe och hembakade godsaker bjöds. En trevlig omväxling att fara till mötet med buss. Vi var 18 st med.

26.6             Sommarutfärd till Ekenäs m.m. Södra Paipis Marthor o Packaléns hade satt ihop ett trevligt program. En fin sommardag. Egen tid att vandra omkring, men också guidad rundvandring med Viveca Blomberg, bl.a. besök i kyrkan. Sedan med bussen till Villa Smakhuset för en god lunch. Så bar det av till Lantbruksmuseet, Finbygränd med utställningar för envar. Bl.a. en ny liten utställning: Martha 120 år. Sedan vidare till Frimans diversehandel. Eftermiddagskaffe och möjlighet att smaka på och köpa Frimans egna ostar. Mycket att se och uppleva. Ca 35 pers.

11.7             Kaffe-Theservering i klockstapeln vid Gamla kyrkan. En rätt kall kväll, men trevliga ”taluga” kunder och skönsjungande artister. 40-45  personer besökte cafeet. 3 marthor + 1 martyr var med.

17.7             Soldatgossemötet på Widegård förlöpte bra. Naturligtvis en hel del förberedelser. Gästerna som var 33 st serverades skinkfrestelse mm. och jordgubbskräm som dessert. Deltagarna trivdes så bra att de ”hotade” att komma igen nästa år.

                      Lokalförsäkringen hade hört sig för om att få utnyttja marthorna och fältköket den 30 augusti. Destination Rönnäs. En köttsoppa m.m. önskades.

10.8             Torgdag på Widegård. På plats kl 8 för att resa tälten och bära ut bord och stolar. Soligt och varmt. En idealisk dag. Många försäljare hade bokat bord. Också nya personer. Lotterna gick bra åt. Kaffetältet hade många besökare, som trivdes med att sitta och diskutera med bekanta. Marthornas bord med hembakat lockade köpare. Man märker nog hur viktiga sånahär tillfällen är för bygemenskapen. Torgdagens saldo blev + 835 € för kretsen.

29.8             Arrangemangen för Rönnäs färden. Kvällen före då köttet redan var kokt till soppan, samlades en del marthor på Widegård för att skala potatis och rotsaker och ”spita” köttet. Nu läser jag Ilses berättelse om dagen som började vid 5-tiden på morgonen 30.8 och slutade vid 17 tiden på e.m.

14.9             Marthatorget på Senatstorget i Helsingfors. Många tält, många marthor, Ilse hade reserverat ett delat bord under tak för försäljningen. N.Paipis Marthor sålde hembakat och stickade varor. Solen sken och platsen var bra. Alla bakverk såldes slut. Litet stickat blev kvar. Mycket folk vissa tider, både finsk- och svenskspråkiga marthor och andra. Program och tjohej. Uppskattningsvis var det 15.000 personer på torget.

3.10             Jubileumsdag på Widegård. Höstens andra servicedag för åldringar. 25 år sedan starten för dessa dagar, där N. Paipis marthor i många år haft en stor roll med kaffekokning och smörgåsbredandet och servering + ordnandet i salen med bord och stolar m.m. Några eldsjälar hade redan 2 år tidigare kört igång med hälsovård och bastubad för dem som saknade bastu. Hjälp med badandet på Widegård och rådgivning stod då på programmet men ingen ”utfodring”= traktering. Lisbet Gädda berättade om starten.

23.10           Marthaföreningens höstträff på Ljusbacka. Endorfinmarthorna stod för ca 45 pers. servering. Micaela Röman hälsade oss välkomna. Dr Anders Mickos talade om skogen som en källa till välmående. Sjukdoms-symtomen minskar då man rör sig i skogen. Barnen mår bättre i skogen och skyddas från allergier. Positiva bakterier finns i skogen. Levern mår bra av det mjukare underlaget i skogen. Skogens skönhet gör människan gott.

30.10           Distriktsmöte i Esbo. 3 st från oss var där.

13.11           En kväll med inbjudna gäster från S.Paipis. Vi hade rustat för ca 40 pers men det blev något färre. Ilse hade beställt en trevlig flicka från Rosk,n&Roll sophantering, Sabina Lindström, för att lära oss sortera rätt. Kvällen var mörk och regnig. Vi fick vänta en stund innan experten kom fram. Ulrikas barnbarn Aurora underhöll oss med 2 vackra sånger utan ackompanjemang. Duktig flicka. ”Experten” kunde sin sak och det var bra att hon gav oss tips om sorteringen. Borden var vackert dekorerade med granriskvistar och rosor. En elektrisk ljusslinga på varje bord bidrog till stämningen. Roland Oljemark hade tillrätt goda sallader och med kaffet serverades Marthakaka.

3.12             Julauktionen. Massor av fina bakverk och annat att auktioneras ut och en hel ”hop” av fina vinster till lotterierna. God stämning. Många Paipisbor. Ca 65- 70 personer. Pia var mäklare, som vanligt. Väldigt bra resultat på kvällen 2.400 €.

5.12             Sista pensionärsdagen för höstsäsongen. Många besökare. Dels var det ju vaccinationstillfälle men mycket annat också. Risgrynsgröt och fruktsoppa + kaffe med jultårtor. Lisbet hade igen ordnat med en ung Lucia med 2 tärnor, som sjöng vackert. ca 70 personer mötte upp. En del obekanta för att bli vaccinerade. Marthorna reagerade på kommunens vårprogram. Enligt det skulle vi inte ha något möte i januari. På frågan varför? kom det litet undvikande svar: Man kan ändra litet på saker och ting. Nu vet vi redan att så här blev det i januari.

8.12             Julstigen 14:e gången. Ilse lagade igen gröten i fältköket nu med Filippas hjälp. Tältet sattes upp. Lyktorna lyste upp stigen. Först var vädret helt bra, men senare kom det regn. Vi räknade med 200 st grötätare.

17.12           De två filtarna som var tänkta åt Helga och Sirkka-Liisa överräcktes tillsammans med var sin liten julstjärna. Filtarna uppskattades nog. På hösten brann den radhuslänga som de bodde i. De förlorade det mesta av sin egendom. Många kramar utväxlades också då gåvorna överräcktes. Carita, Stina och Gigi var med.

30.12           Julmötet med namnlös julklapp hos Ulrika. Vi var hela 26 st den kvällen. Ilse hade en liten frågesport åt oss. Annars är det vår tur ordna med sommarutfärden och förmodligen soppan med jägarna.

                      I somras hade Anne-Maj sin populära kokkurs. Hela 25 st knattar deltog.

                      Vävkursen fick en ny lärarinna på hösten, Sirkka Soinio-Myllynen.

                      2 av våra kretsmedlemmar har avlidit under året. Helga Lind gick bort i februari och Gunnel Blomgren i oktober. Vi har hedrat dem på våra möten med en tyst minut och sorgeadresser.

                      Vi har glatt oss åt att 2 st nya medlemmar skrivit in sig. Leila Lyytikäinen och Sari Lilius.

                      Gull-Britt har stickat 6 st vackra, värmande sjalar till Regnbågen. Kristina sponsorerade garnet. Vidare har GB också stickat 6 par sockor till samma adress.

Stickkompaniet har sänt 26 filtar ut i världen. Samt 46 st beklädda sittdynor till Ural.

26 st julblommor har delats åt 80 år fyllda Paipisbor.

Cancerbarnen har fått 40 €.

Fattiga barns julglädje 200 €,

Lucia likaså 200 € samt

300 € till hjälp åt dem som blev utbrända ur radhuset i Nickby.

Ulrika har stickat 12 par sockor och en mössa.     

Skolstipendierna 50 € åt 4 barn.              

Åt de 2 indiska fadderbarnen 25 €/månad.

  Vägstädning i maj sköttes som alltid med frivilliga krafter.

                      Sedan vill jag påminna om att byn fick en egen nästan 170 sidor lång skrift: Norra Paipis äldst och yngst i Sibbo. Den utkom före julen och man kan förmoda att den var en populär julklappsbok. En arbetsgrupp under Odin Sjöholms ledning har sammanträtt många gånger under året som gått för att få ett bra resultat tillstånd.

                             ETT GOTT NYTT ÅR

                             VÅR STUND PÅ JORDEN

                             VI HOPPAS ATT ÅRET

                             BLIR ETT VÄLSIGNAT 2020

                  

               Norra Paipis 14.1.2020

                     Ghita Lillqvist

                      Sekreterare

 

 

 

 

 

Norra Paipis Marthakrets
Kontaktuppgifter

Kontakt

Ilse Olenius
Ordförande
040 5365 827
Benita Sundström
Kassör
Ghita Lillqvist
Sekreterare
  Gun Karlsson, Anne-Maj Aspelin
Styrelsemedlemmar